ČSN 18 0004 (180004) Zrušená norma

Prostředky měření a řízení technologických procesů. Všeobecné technické požadavky a metody zkoušek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6122-87. Do normy jsou doplněna v čl.1.4, 1.9.5, 2.21 a 2.26 doplňující ustanovení označená "Čs.doplněk". V této normě jsou současně zapracovány údaje z IEC 654-1. Norma platí pro prostředky měření a řízení určené pro automatické a automatizované systémy kontroly, regulace a řízení technologických procesů (dále jen výrobky) a stanoví všeobecné technické požadavky na výrobky a metody jejich zkoušek. Tato norma se nevztahuje na výrobky výpočetní techniky. Jsou normalizovány technické požadavky a metody zkoušek. V kapitole "Technické požadavky" jsou otázky bezpečnosti řešeny pouze odkazem na jednotlivé druhy výrobků, pro které musí být teprve stanoveny konkrétní bezpečnostní požadavky. (čl.1.12). Dále pak v kapitole o zkoušení je upozornění na nutnost zachovávat bezpečnostní předpisy při provádění zkoušek (čl.2.11). Hygienické požadavky jsou obsaženy v čl.1.9.5 a 2.26, které se týkají hluku a jeho měření. Je stanoveno, že hluk se v ČSFR hodnotí podle hygienických předpisů, protože ST SEV 1930-79 není u nás zaveden. Měření se z téhož důvodu v ČSFR provádí podle ČSN 01 1608 nebo podle hygienických předpisů. Přestože norma odkazuje na čs. hygienické předpisy, které se týkají hluku, cituje v Dodatku směrnice, které v době schválení normy již 14 let neplatily! ČSN 18 0004 byla schválena 9.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.10.1991. Nahradila ČSN 18 0091 z 26.1.1984 a v ČSN 18 0002 z 19.12.1980 tato ustanovení: čl. 01, 02, celé úvodní ustanovení ST SEV 1635-79 na str. 7, čl.3.1 až 3.5, 3.9, až 3.12, 4.1, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.16, 4.18, oddíl 6, oddíl 7 a Informační přílohu 1.

Označení ČSN 18 0004 (180004)
Katalogové číslo 32627
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 10. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A5
EAN kód 8590963326276
Změny a opravy Z1 7.93
Norma byla zrušena k 1. 2. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 18 00 04
  • ČSN 180004
  • ČSN 18 00 04 : 1991
  • ČSN 180004:1991
  • ČSN 18 0004:1991