ČSN 68 6318 (686318) Zrušená norma

Čisté chemikálie. Kyselina citronová monohydrát a bezvodá

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 394-88 s čs. poznámkami a čs. doplňky. Platí pro kyselinu citronovou monohydrát a bezvodou používanou jako čisté chemikálie a stanoví technické požadavky, metody zkoušení, balení, označování, dopravu a skladování. V příloze č. 2 (formou čs. poznámky) je připojena obvyklá kapitola o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, obsahující především upozornění na možnou dráždivost prachu a stanovující i orientační NPK-P pro prach kyseliny citrónové na 6 - 8 mg.m-3, obdobně jako pro jiné dráždivé prachy. ČSN 68 6318 byla schválena 29.3.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 68 6318 z 18.10.1977.

Označení ČSN 68 6318 (686318)
Katalogové číslo 30530
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963305301
Norma byla zrušena k 1. 8. 1998
a nahrazena ČSN ISO 6353-2 (650315)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 63 18
  • ČSN 686318
  • ČSN 68 63 18 : 1990
  • ČSN 686318:1990
  • ČSN 68 6318:1990