ČSN 66 1515 (661515) Zrušená norma

Kyselina vinná potravinářská

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání kyseliny vinné potravinářské. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 5) je kyselina vinná charakterizována jako sloučenina prakticky nejedovatá (DL50 p.o. pro potkana je 4748 mg.kg-1). Dále v čl. 6 jsou normalizovány obsahy těžkých kovů a v čl. 7 mikrobiologické požadavky na kyselinu vinnou potravinářskou. V části zkoušení (čl. 8) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování není v čl. 21 žádný specifický požadavek na označení - vzhledem k nejedovatosti - ale požaduje se zdravotně nezávadný obal. Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující znovu především praktickou nejedovatost (je citována další DL5O p.o. pro myš, a to 2497 mg.kg-1) a nepříliš významný místní dráždivý účinek. Dále jsou uvedena technická i organizační preventivní opatření při práci. Je též citována orientační NPK-P 6 - 8 mg.m-3, jako pro jiné dráždivé prachy. Dále jsou uvedeny pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. Za pozornost stojí v příloze uvedený kompletní soubor hygienických předpisů, vztahujících se k hygieně práce i výživy, které platily v době schválení normy. ČSN 66 1515 byla schválena 4.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.11.1991. Nahradila ČSN 66 1515 z 25.10.1976.

Označení ČSN 66 1515 (661515)
Katalogové číslo 30249
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1991
Datum účinnosti 1. 11. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963302492
Norma byla zrušena k 1. 6. 1998

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 15 15
  • ČSN 661515
  • ČSN 66 15 15 : 1991
  • ČSN 661515:1991
  • ČSN 66 1515:1991