ČSN 56 0280-8 (560280)

Metódy skúšania fermentovaného tabaku a tabakových výrobkov. Stanovenie alkaloidov (nikotínu)

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato osmá část normy určuje metodu na stanovení alkaloidů (nikotinu), která se též používá v případě sporu a pro kalibraci jiných metod. Všeobecná ustanovení jsou uvedena v ČSN 56 0280, část 1. Podstata normalizovaných metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek je (podrobně) popsán. Za pozornost stojí čl. 7, který shrnuje bezpečnostní opatření při provádění zkoušek. Zní: "a) Nikotin je silně toxický. Je nutno zabránit jeho styku s pokožkou a očima. b) Při práci se zdrojem UV záření se vyvíjí ozon, který je (také) silně toxický. Je (proto) nutné zabezpečit přiměřené odsávání, resp. větrání. Zrak musí být chráněn před UV zářením." Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny potravin a tabákových výrobků. ČSN 56 0280-8 byla schválena 26.5.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1984. Část 8 nahrazuje čl. 32 a 33, ČSN 56 0280 z 29.12.1971.

Označení ČSN 56 0280-8 (560280)
Katalogové číslo 29497
Cena 230 Kč230
Datum schválení 26. 5. 1983
Datum účinnosti 1. 7. 1984
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963294971
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560280-8
  • ČSN 56 02 80-8
foo