ČSN 47 0127-2 (470127) Zrušená norma

Zemědělské stroje. Rozmetadla tuhých organických hnojiv. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma není závazná a platí pro rozmetadla tuhých hnojiv (dále rozmetadla) t.j. chlévské mrvy, hnoje, průmyslových kompostů nebo rašelin a stanoví metody jejich zkoušení. Jsou normalizována všeobecná ustanovení, zkušební aparatura, příprava ke zkouškám a nakonec velmi podrobně zkoušky. Parametry souvisící s ochranou zdraví jsou normalizovány v čl.4.7: Konstrukce z hlediska bezpečnosti se zkouší podle ČSN 47 0060 a ČSN 47 0061 a dalších právních předpisů, uvedených v Dodatku. ( Směrnice č. 65/1985 sb. Hyg. předp., resp. Úprava č. 2/1987 Vest. MZ SSR, o hygienických požadavcích na pojízdné pracovní stroje a technická zařízení.) Dále se pro prověřování strojů z hlediska ochrany zdraví používají metody podle ČSN 47 0172 až ČSN 47 0178 a ČSN 47 0180. Ukazatele požární bezpečnosti se určují podle ČSN 47 0179. ČSN 47 0127 část 2 byla schválena 14.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.12.1991. Nahradila, spolu s ČSN 47 0127 část 1 z 22.2.1991, v plném rozsahu ČSN 47 0127 z 17.2.1970.

Označení ČSN 47 0127-2 (470127)
Katalogové číslo 29130
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963291307
Změny a opravy Z1 2.94
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 470127-2
  • ČSN 47 01 27-2