ČSN 47 0127-1 (470127) Zrušená norma

Zemědělské stroje. Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma není závazná a platí pro univerzální rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv (dále rozmetadla) a stanoví metody jejich zkoušení. Neplatí pro speciální zařízení namontovaná na strojích, které jsou používány pro jiné práce (setí, sázení, meziřádková kultivace). Jsou normalizována všeobecná ustanovení, zkušební aparatura, příprava ke zkouškám a nakonec velmi podrobně zkoušky. Parametry souvisící s ochranou zdraví jsou normalizovány v čl.4.7: Konstrukce z hlediska bezpečnosti se zkouší podle ČSN 47 0060 a ČSN 47 0061. Kromě toho se výrobek z hlediska ochrany zdraví prověřuje podle ČSN 47 0172 až ČSN 47 0179 (poslední z hlediska požární ochrany) a ČSN 47 0180. ČSN 47 0127 část 1 byla schválena 22.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.12.1991. Nahradila v úvodním ustanovení, čl. 18, 19, 20, 24, 41, 43 až 58 ČSN 47 0127 z 17.2.1970.

Označení ČSN 47 0127-1 (470127)
Katalogové číslo 29129
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963291291
Změny a opravy Z1 2.94
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 470127-1
  • ČSN 47 01 27-1