ČSN 06 1344 (061344)

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Svítidla. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 06 1344 Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Svítidla. Technické požadavky. Zkoušení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 6303-88. Norma platí pro svítidla na zkapalněné uhlovodíkové plyny (propan, butan a jejich směsi), určená pro turistiku. V článku 1 norma stanoví, že v návodu k obsluze musí být uvedeno (mimo jiné), že se svítidlem nesmí uživatel provádět určité operace a dále tam musí být uvedeny pokyny pro bezpečné zacházení z hlediska požární ochrany a konečně i údaj o druhu prostředí, ve kterém se smí svítidlo používat. Některé normalizované vlastnosti a metody jejich zkoušení mají jak bezpečnostní, tak hygienický význam (např. stanovení povrchových teplot ve smyslu směrnic č. 40/1976 sb. hygienické předpisy, resp. ve smyslu smerníc č. 17/1976 Vest. MZ SSR, nebo je stanoven maximální podíl CO ve spalinách na 0,1 obj. %.) ČSN 06 1344 byla schválena 7.7.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1990.

Označení ČSN 06 1344 (061344)
Katalogové číslo 24767
Cena 230 Kč230
Datum schválení 7. 7. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963247670
Změny a opravy Z1 6.99t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 13 44
  • ČSN 061344
  • ČSN 06 13 44 : 1989
  • ČSN 061344:1989
  • ČSN 06 1344:1989