ČSN 36 1060-15 (361060) Zrušená norma

Elektrické spotřebiče pro domácnost. Kávovary. Metody funkčních zkoušek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 661. V normě je doplněno v úvodním ustanovení doplňující ustanovení označené "čs. doplněk". Norma platí pro elektrické kávovary pro domácnost a pro podobné použití. Účelem této normy je popsat a definovat hlavní funkční charakteristiky elektrických kávovarů, které zajímají uživatele, a popsat standardní metody pro měření těchto charakteristik. Tato norma se netýká požadavků na bezpečnost ani funkčních požadavků. Z normalizovaných parametrů nicméně mohou mít pro ochranu zdraví význam např. teplota kávy nebo teplota povrchu, na němž kávovar stojí. ČSN 36 1060 část 15 byla schválena 24.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991.

Označení ČSN 36 1060-15 (361060)
Katalogové číslo 23977
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1991
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963239774
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN 60661 (361060)

Další příbuzné normy

ČSN 36 1060-12 (361060)
Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické ohrievacie dosky pre domácnosť. Metódy funkčných skúšok

ČSN EN 60436 (361060)
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce

ČSN EN IEC 63136 (361060)
Elektrické myčky nádobí pro komerční účely - Zkušební metody pro měření funkce

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361060-15
  • ČSN 36 10 60-15