ČSN 36 1050-2-43 (361050) Zrušená norma

Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Sušiče bielizne a uterákov. Požiadavky na bezpečnosť a metódy skúšania

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 335-2-43. Do normy je doplněny v úvodním ustanovení doplňující ustanovení označená "čs. doplněk". Musí se používat spolu s ČSN 36 1050 část 1. Nahrazuje nebo upravuje příslušné články ČSN 36 1050 část 1. Tam, kde v této normě není určitý bod z ČSN 36 1050 část 1 uveden, tento bod platí, jak je to účelné. Tam, kde je v ČSN 36 1050 část 1 uvedeno "doplněk" a nebo "nahrazuje se", příslušné požadavky, zkušební ustanovení a nebo vysvětlivky z ČSN 36 1050 část 1 se příslušně mění. Změny nebo doplňky oproti ČSN 36 1050 část 1 se týkají mnoha ustanovení, vždy v poměrně malém rozsahu. Úpravy jsou např. v části oteplení, abnormálních prací, stability a mechanického nebezpečí, konstrukce apod. Pokud jde o ochranu před úrazem elektrickým proudem a o záření, toxicitu a podobná nebezpečí, zůstávají v plném rozsahu v platnosti ustanovení ČSN 36 1050 část 1. ČSN 36 1050 část 2 - 43 byla schválena 24.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila ČSN 36 1330 z 18.8.1971.

Označení ČSN 36 1050-2-43 (361050)
Katalogové číslo 23974
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1991
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963239743
Norma byla zrušena k 1. 1. 1997

Další příbuzné normy

ČSN EN 50636-2-100 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-100: Zvláštní požadavky na ruční zahradní foukače, vysavače a vysavače s foukáním napájené ze sítě

ČSN EN 50636-2-107 (361050)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy

ČSN EN 50636-2-91 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené

ČSN EN 50636-2-92 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě

ČSN EN 50636-2-94 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové střihače trávy

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361050-2-43
  • ČSN 36 10 50-2-43