ČSN 27 8225 (278225) Zrušená norma

Stavebné zemné stroje. Nakladače. Postup pri určovaní stúpavosti stroja

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro určování stoupavosti lopatových nakládačů na kolovém i pásovém podvozku s čelným i otočným pracovním zařízením, nakladačů řízených prokluzováním kol, s kloubovým rámem, popř. s řízenou nápravou. Norma neplatí pro kolové nakladače a stroje určené na jiný charakter práce (vykládače, zařízení na ložní operace, speciální nakládače používané např. v zemědělství). Norma platí i pro výrobky dovážené do ČSFR. Jsou normalizovány (poměrně stručně) technické požadavky, podmínky zkoušky na svahu, zpracování výsledků včetně protokolu o zkoušce a ve zvláštní kapitole 7 požadavky na bezpečnost při provádění zkoušky. V čl.7.l. se požaduje vybavit stroj bezpečnostní kabinou a obsluhu bezpečnostními pásy a přilbami. V čl.7.2 se požaduje, jestliže je ověřována stoupavost z kritéria zahrnujícího odolnost proti převrácení, musí být stroj vždy jištěný proti převrácení. ČSN 27 8225 byla schválena 14.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992.

Označení ČSN 27 8225 (278225)
Katalogové číslo 23152
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963231525
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 82 25
  • ČSN 278225
  • ČSN 27 82 25 : 1991
  • ČSN 278225:1991
  • ČSN 27 8225:1991