ČSN 27 7906 (277906) Zrušená norma

Stavebné, zemné stroje a lopatové rýpadlá. Zariadenie ovládajúce spúšťanie výložníka hydraulického rýpadla a výložníka rýpadlovej časti univerzálneho zemného stroja. Požiadavky a skúšky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ISO 8643 - 1988. V normě jsou doplněny informační poznámky v čl. 3 a 4.5 označené "čs. poznámka". Norma stanoví požadavky a zkušební postupy pro zařízení ovládající spouštění výložníku. V případě poruchy hydraulického vedení tato zařízení, která jsou namontována na přímočarých hydromotorech zdvihání výložníku, regulují rychlost klesání výložníku. Norma platí pro zařízení na ovládání spouštění výložníku hydraulických rýpadel a spouštění výložníku rýpadlových částí univerzálního zemního stroje (UZS) jestliže se používá na zdvíhání břemen. Hlavní část normy obsahuje požadavky na zdvíhání břemen a k tomu normalizované zkušební metody. Mezi požadavky a zkušebními metodami nejsou vysloveně bezpečnostní nebo hygienické. ČSN 27 7906 byla schválena 14.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.12.1991.

Označení ČSN 27 7906 (277906)
Katalogové číslo 23132
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963231327
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN ISO 8643 (277906)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 79 06
  • ČSN 277906
  • ČSN 27 79 06 : 1991
  • ČSN 277906:1991
  • ČSN 27 7906:1991