Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 26 9036 (269036) Zrušená norma

Pracovná ochrana. Manipulačné práce. Obecné bezpečnostné požiadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 2690 Manipulace s materiálem, všeobecně

ICS: 55.220 Skladování

Označení ČSN 26 9036 (269036)
Katalogové číslo 23004
Cena 125 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1984
Datum účinnosti 1. 7. 1984
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963230047
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 3518-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP určuje všeobecné bezpečnostní požadavky na provádění manipulačních prací v různých odvětvích národního hospodářství. Stanovuje dále, že tuto normu je nutno používat společně s ČSN 83 2003. Normou RVHP jsou stanoveny - vedle všeobecných - požadavky na provádění manipulačních prací (11 čl. v kap. 2), na místa manipulacích prací (10 čl. v kap. 3) a dále /jen velmi stručně/ na používání manipulačních zařízení (3 čl. v kap. 4), požadavky na pracovníky, kteří provádějí manipulační práce (1 čl. v kap. 5) a na používání osobních ochranných pracovních prostředků (2 čl. v kap. 6) Kapitola 2 - 4 obsahuje v podstatě obecné požadavky na jakékoliv práce spojené s tělesnou námahou. Ze všeobecných požadavků stojí za pozornost požadavek, aby manipulační práce prováděli pouze pracovníci, kteří ... se podrobili lékařské prohlídce. Norma, bohužel, nestanoví podle jakých kritérií má lékař při takové prohlídce postupovat. Požadavky na provádění prací se soustřeďují především na bezpečnost práce /prevenci úrazů v důsledku uvolnění nebo pádu břemen/, ale uvádí se, že tyto práce mají být prováděny s maximální mechanizací a s minimálním vlivem škodlivých faktorů pracovního procesu. Stejné resp. obdobné požadavky jsou stanoveny na místa manipulačních prací, kde se také preferuje bezpečnost práce /např. šířka průjezdů, přechodové mosty, lávky a řada dalších/. Nejsou ale opomenuty ani požadavky na pracovní prostředí /např. osvětlení, přítomnost opakovaně zmiňovaných škodlivých faktorů pracovního procesu, které nesmí překračovat hodnoty, stanovené norami RVHP. Poznámka: V normách RVHP nikdy takové hodnoty pro různé faktory pracovního procesu nevyšly./ ČSN 26 9036 byla schválena 6.7.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1984.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 26 90 36
  • ČSN 269036
  • ČSN 26 90 36 : 1984
  • ČSN 269036:1984
  • ČSN 26 9036:1984