ČSN EN 50144-2-9 (361570) Zrušená norma

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro závitořezy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 59144-2-9:1996. Tato norma je rozdělena do dvou částí: Část 1: Všeobecné požadavky, obsahující kapitoly všeobecného charakteru. Část 2: Zvláštní požadavky, zabývající se jednotlivými druhy nářadí. Kapitoly těchto zvláštních požadavků doplňují nebo upravují odpovídající kapitoly Části 1. Tam, kde je v textu části 2 uvedeno "doplněk" nebo "náhrada", příslušný text Části 1 musí být odpovídajícím způsobem přizpůsoben. Není-li žádná změna nutná, jsou použita slova "Tato kapitola z Části 1 platí". Norma platí pro závitořezy. Některé odchylky oproti normě "kmenové" zaznamenávají následující kapitoly: 7 - Značení, 13 - Požadavky pracovního prostředí. Kapitola 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." Rovněž kapitola 30 - Vyzařování uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." ČSN EN 50144-2-9 (36 1570) byla vydána v červenci 1997. Nahradila ČSN 36 1550-2-9 z 1.2.1989.

Označení ČSN EN 50144-2-9 (361570)
Katalogové číslo 22137
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963221373
Změny a opravy Z1 3.04t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2006
a nahrazena ČSN EN 60745-2-9 (361575)
Tato norma nahradila ČSN 36 1550-2-9 (361550) z prosince 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)