1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 50144-2-7 (361570) Zrušená norma

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 59144-2-7:1996. Tato norma je rozdělena do dvou částí: Část 1: Všeobecné požadavky, obsahující kapitoly všeobecného charakteru. Část 2: Zvláštní požadavky, zabývající se jednotlivými druhy nářadí. Kapitoly těchto zvláštních požadavků doplňují nebo upravují odpovídající kapitoly Části 1. Tam, kde je v textu části 2 uvedeno "doplněk" nebo "náhrada", příslušný text Části 1 musí být odpovídajícím způsobem přizpůsoben. Není-li žádná změna nutná, jsou použita slova "Tato kapitola z Části 1 platí". Články, které jsou oproti Části 1 navíc, jsou označeny čísly od 101. Norma platí pro stříkací pistole pro nehořlavé materiály. Některé odchylky oproti normě "kmenové" zaznamenávají následující kapitoly: 7 - Značení, 13 - Požadavky pracovního prostředí, 18 - Mechanická nebezpečí, 20 - Konstrukce. Kapitola 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." Rovněž kapitola 30 - Vyzařování uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." ČSN EN 50144-2-7 (36 1570) byla vydána v červenci 1997.

Označení ČSN EN 50144-2-7 (361570)
Katalogové číslo 22130
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963221304
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN 50144-2-7 (361570)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)