ČSN EN 61298-4 (180001) Zrušená norma

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 4: Obsah hodnotící zprávy

ČSN EN 61298-4 Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 4: Obsah hodnotící zprávy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 61298-4:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1298-4 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv úprav. Tato norma stanovuje obecné metody a postupy pro provádění zkoušek a zaznamenávání funkčních vlastností zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů. Metody a postupy stanovené touto normou jsou použitelné pro jakýkoli druh zkoušky nebo jakýkoli typ zařízení pro měření a řízení procesů. Tyto zkoušky jsou použitelné na všechna zařízení, charakterizovaná jejich vlastními konkrétními vstupními proměnnými a konkrétním vzájemným vztahem mezi vstupy a výstupy a platí pro analogová i číslicová zařízení. U zařízení, která vyžadují speciální zkoušky se tato část IEC 12987 musí používat spolu s normou, která tyto speciální zkoušky stanovuje. Tato část obsahuje písemné zprávy týkající se hodnocení nebo zkoušek zařízení pro měření nebo řízení procesů a získaných výsledků. Stanovuje hlavní položky, které má hodnotící zpráva obsahovat, ale nestanovuje přesné formátové uspořádání, v kterém mají být prezentovány. ČSN EN 61298-4 (18 0001) byla vydána v červenci 1997.

Označení ČSN EN 61298-4 (180001)
Katalogové číslo 21867
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963218670
Změny a opravy Z1 8.09t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2011
a nahrazena ČSN EN 61298-4 ed. 2 (180001)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61298-1 ed. 2 (180001)
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 1: Obecné úvahy

ČSN EN 61298-2 ed. 2 (180001)
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 2: Zkoušky při referenčních podmínkách

ČSN EN 61298-3 ed. 2 (180001)
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků ovlivňujících veličin

ČSN EN 61298-4 ed. 2 (180001)
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 4: Obsah hodnotící zprávy