TNV 75 9011 (759011)

Hospodaření se srážkovými vodami

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.

Anotace obsahu

Tato norma reaguje na současné trendy a předpisy v oblasti vodního a stavebního práva a zabývá se způsoby nakládání se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu urbanizovaného území.
Jedná se o návod pro návrh a provoz odvodnění urbanizovaného území způsobem blízkým přírodě. Norma se podílí na naplňování vodohospodářské politiky ČR, jejímž smyslem je zajíštění trvale udržitelného rozvoje.

Označení TNV 75 9011 (759011)
Katalogové číslo 165145
Cena 897 Kč897
Datum schválení 1. 3. 2013
Datum účinnosti 1. 3. 2013
Jazyk čeština

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 9010 (759010)
Vsakovací zařízení srážkových vod

foo