Třída 96 - Kulturní dědictví

Zobrazit obsah třídy 96 - Kulturní dědictví

ČSN EN 15801 (961501) - červen 2010

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení nasákavosti vody kapilárním vzlínáním

190 Kč

ČSN EN 15803 (961502) - červen 2010

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení paropropustnosti vodní páry (delta p)

230 Kč

ČSN EN 15802 (961503) - červen 2010

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření kontaktního úhlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15757 (961504) - duben 2011

Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu

230 Kč

ČSN EN 15758 (961505) - duben 2011

Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů

230 Kč

ČSN EN 15886 (961506) - březen 2011

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření barevnosti povrchů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15946 (961507) - únor 2012

Ochrana kulturních památek - Zásady balení pro přepravu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15759-1 (961508) - duben 2012

Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 15759-2 (961508) - červenec 2018

Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 2: Řízení větrání za účelem ochrany budov a sbírek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15898 (961509) - květen 2020 aktuální vydání

Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16095 (961510) - únor 2013

Ochrana kulturního dědictví - Posuzování stavu objektů movitého kulturního dědictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16096 (961511) - únor 2013

Ochrana kulturního dědictví - Pasportizace objektů nemovitého kulturního dědictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16085 (961512) - únor 2013

Ochrana kulturního dědictví - Metodika odběru vzorků z objektů kulturních památek - Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16141 (961513) - květen 2013

Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro řízení vnitřního prostředí - Studijní depozitáře: definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchování a studium kulturních památek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16242 (961514) - květen 2013

Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a výměny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16302 (961515) - červenec 2013

Ochrana kulturního dědictví - Zkušební metody - Měření absorpce vody Karstenovou trubicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16322 (961516) - duben 2014

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Charakterizace procesu vysychání anorganických porézních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15999-1 (961517) - září 2014

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16163 (961518) - říjen 2014

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16455 (961519) - duben 2015

Ochrana kulturního dědictví - Stanovení obsahu vodorozpustných solí v přírodním kameni a v příbuzných historických materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16581 (961520) - červenec 2015

Ochrana kulturního dědictví - Povrchová ochrana porézních anorganických materiálů - Laboratorní zkušební metody pro hodnocení účinnosti hydrofobizačních přípravků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16515 (961521) - říjen 2015

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro specifikaci přírodního kamene, který je součástí památkových objektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16572 (961522) - říjen 2017 aktuální vydání

Ochrana kulturního dědictví - Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech

440 Kč

ČSN EN 17187 (961522) - říjen 2020

Ochrana kulturního dědictví - Charakteristiky malt používaných pro památkové objekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16648 (961523) - únor 2016

Ochrana kulturního dědictví - Způsoby přepravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16782 (961524) - listopad 2016

Ochrana kulturního dědictví - Čištění porézních anorganických materiálů - Techniky laserového čištění u památkových objektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16790 (961525) - leden 2017

Ochrana kulturního dědictví - Komplexní ochrana před škůdci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16873 (961526) - květen 2017

Ochrana kulturního dědictví - Dřevo ve zvodněných pevninských vrstvách - doporučení pro ochranu a management archeologických nalezišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16682 (961527) - září 2017

Ochrana kulturního dědictví - Metody stanovení vlhkosti nebo obsahu vody v historických stavebních materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16853 (961528) - listopad 2017

Ochrana kulturního dědictví - Proces restaurování - Rozhodování, plánování a implementace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16883 (961529) - listopad 2017

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16893 (961530) - srpen 2018

Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro umístění, konstrukci a úpravy budov nebo místností určených k uložení sbírek kulturního dědictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17036 (961531) - leden 2019

Ochrana kulturního dědictví - Urychlené stárnutí ošetřených nebo neošetřených povrchů porézních anorganických materiálů simulovaným slunečním zářením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17114 (961532) - červen 2019

Ochrana kulturního dědictví - Ochrana povrchu porézních anorganických materiálů - Technické a chemické datové listy hydrofobizačních prostředků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17138 (961533) - červen 2019

Ochrana kulturního dědictví - Metody a přípravky pro čištění porézních anorganických materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 17121 (961564) - březen 2020

Ochrana kulturního dědictví - Historické dřevěné konstrukce - Směrnice pro hodnocení nosných dřevěných konstrukcí na místě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17429 (961580) - únor 2021

Ochrana kulturního dědictví - Zadávání zakázek v oblasti restaurování a konzervace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč