Třída 9947 - Měřidla středního absolutního tlaku

Zobrazit obsah třídy 99 - Metrologie

Tato třída neobsahuje žádné platné normy.