Třída 9731 - Sborníky zpráv

Zobrazit obsah třídy 97 - Výměna dat

Tato třída neobsahuje žádné platné normy.