Třída 8753 - Transevropské svazkové rádiové sítě

Zobrazit obsah třídy 87 - Telekomunikace

ČSN ETS 300 812 ed. 1 (875301) - leden 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnostní hlediska - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 812 V2.1.1 (875301) - červen 2002

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnostní hlediska - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 812-3 V2.2.1 (875301) - srpen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) - Část 3: Integrovaný obvod - Vlastnosti fyzikální, logické a aplikace TSIM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 812-3 V2.3.1 (875301) - červen 2006

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) - Část 3: Integrovaný obvod (IC) - Vlastnosti fyzikální, logické a aplikace TSIM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 301 040 V2.0.0 (875302) - březen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Rozhraní zákonného odposlechu (LI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 040 V2.1.1 (875302) - srpen 2006

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Rozhraní zákonného odposlechu (LI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 435-1 V1.1.1 (875303) - únor 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Požadavky na připojení pro koncové zařízení TETRA - Část 1: Občanský přístup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 435-1 V1.2.4 (875303) - srpen 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Požadavky na připojení pro koncové zařízení TETRA - Část 1: Občanský přístup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 435-2 V1.2.4 (875303) - srpen 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Požadavky na připojení pro koncové zařízení TETRA - Část 2: Nouzový přístup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 303 035-1 V1.1.1 (875304) - listopad 2002 aktuální vydání

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Hlas a data (V+D)

945 Kč

ČSN ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 (875304) - únor 2003 aktuální vydání

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Hlas a data (V+D)

770 Kč

ČSN ETSI EN 303 035-2 V1.1.1 (875304) - říjen 2002 aktuální vydání

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO)

945 Kč

ČSN ETSI EN 303 035-2 V1.2.1 (875304) - březen 2003 aktuální vydání

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO)

1 100 Kč

ČSN ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 (875304) - červen 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 109 V1.1.1 (875305) - březen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Mechanizmus synchronizace pro šifrování mezi koncovými body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 303 758 V1.1.1 (875306) - leden 2022

Rádiová zařízení TETRA používající modulaci s proměnnou obálkou provozovaná v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč