Třída 8745 - Pagingové systémy

Zobrazit obsah třídy 87 - Telekomunikace

ČSN ETS 300 133-1 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 1: Všeobecná hlediska

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 133-1 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 1: Všeobecná hlediska

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-2 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 2: Hlediska služeb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 133-2 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 2: Hlediska služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-3 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 3: Síťová hlediska

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. V1.95, A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN ETS 300 133-3 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 3: Síťová hlediska

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 133-4 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 4: Specifikace rádiového rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 133-4 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 4: Specifikace rádiového rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-5 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 5: Specifikace přijímače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 133-5 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 5: Specifikace shody přijímače

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-6 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 6: Specifikace základnové stanice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-6 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 6: Specifikace shody základnové stanice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-7 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 7: Hlediska provozu a údržby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 133-7 ed. 2 (874501) - říjen 1998

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 7: Hlediska provozu a údržby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč