Třída 8730 - Lidský činitel

Zobrazit obsah třídy 87 - Telekomunikace

ČSN ETS 300 375 (873001) - leden 1996

Lidský činitel (HF). Pictogramy pro videotelefon mezi dvěma body

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 640 ed. 1 (873002) - červenec 1997

Lidský činitel (HF) - Přiřazení písmen číslicím standardně uspořádané telefonní tlačítkové číselnice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 738 ed. 1 (873003) - červenec 1998

Lidský činitel (HF) - Minimální rozhraní člověk - stroj (MMI) k doplňkovým službám veřejné sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 767 ed. 1 (873004) - červenec 1998

Lidský činitel (HF) - Telefonní předplatní karty - Hmatový identifikátor

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 104 V1.1.1 (873005) - listopad 1999

Lidský činitel (HF) - Požadavky z hlediska lidského činitele v evropském telefonním číslovacím prostoru (ETNS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 462 V1.1.1 (873006) - říjen 2000

Lidský činitel (HF) - Symboly k identifikaci telekomunikačních prostředků pro neslyšící a nedoslýchavé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.