Třída 8270 - Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci

Zobrazit obsah třídy 82 - Stroje a zařízení pro úpravu povrchu

Tato třída neobsahuje žádné platné normy.