Třída 8033 - Tkaniny běžné potřeby

Zobrazit obsah třídy 80 - Textilní suroviny a výrobky

Tato třída neobsahuje žádné platné normy.