Třída 7920 - Jakost usní, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 79 - Průmysl kožedělný

ČSN 79 2003 (792003) - srpen 1988

Usne. Označovanie, balenie, doprava a skladovanie usní

340 Kč

ČSN EN ISO 11646 (792004) - srpen 2014 aktuální vydání

Usně - Měření plochy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4044 (792005) - srpen 2017 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky - Příprava vzorků pro chemické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11642 (792010) - květen 2013 aktuální vydání

Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11643 (792011) - březen 2010 aktuální vydání

Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost malých vzorků v rozpouštědlech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4047 (792012) - červenec 1999

Usně - Stanovení celkového sulfátového popela a vodou nerozpustného sulfátového popela

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14906 (792015) - listopad 2012

Usně - Automobilové usně - Zkušební metody a zkušební charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16223 (792016) - květen 2013

Usně - Požadavky na označování a popis usní na čalounění a interiér automobilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 2588 (792018) - leden 2015

Usně - Odběr vzorků - Počet jednotek pro hrubý vzorek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17131 (792025) - říjen 2020 nové vydání

Usně - Mikroskopická identifikace usně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč