Třída 7567 - Kanalizace. Vnitřní kanalizace

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN 75 6760 (756760) - leden 2014 aktuální vydání

Vnitřní kanalizace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.15t

615 Kč

ČSN EN 12056-1 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

262 Kč

ČSN EN 12056-2 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.01t, Z1 5.03t

492 Kč

ČSN EN 12056-3 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.03t, Z2 1.14t

504 Kč

ČSN EN 12056-4 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

372 Kč

ČSN EN 12056-5 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

262 Kč

ČSN EN 12109 (756761) - červenec 2000

Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy

350 Kč

ČSN EN 12050-1 ed. 2 (756762) - srpen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

350 Kč

ČSN EN 12050-2 ed. 2 (756762) - srpen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií

350 Kč

ČSN EN 12050-3 ed. 2 (756762) - srpen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím

440 Kč

ČSN EN 12050-4 ed. 2 (756762) - říjen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

340 Kč

ČSN 75 6780 (756780) - září 2021

Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.22t

472 Kč

ČSN EN 16941-1 (756781) - červen 2024 nové vydání

Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16941-2 (756781) - srpen 2021

Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 2: Zařízení pro využití čištěné šedé vody

350 Kč

TNI CEN/TR 17614 (756781) - říjen 2021

Standardní metoda pro hodnocení a zlepšování energetické účinnosti čistíren odpadních vod

550 Kč

ČSN 75 6790 (756790) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace

340 Kč
foo