Třída 7563 - Kanalizace. Trubní materiály

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN EN 476 (756301) - srpen 2011 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

340 Kč

ČSN EN 13380 (756304) - červen 2002

Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN EN 14457 (756305) - červen 2005 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN 75 6306 (756306) - listopad 2005

Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou

230 Kč

ČSN 75 6307 (756307) - březen 2006

Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN EN 16506 (756308) - květen 2015

Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů - Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)

340 Kč

ČSN EN 16397-1 (756320) - červenec 2016 aktuální vydání

Poddajné spojky - Část 1: Funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 16397-2 (756320) - červenec 2016 aktuální vydání

Poddajné spojky - Část 2: Vlastnosti a zkoušení poddajných spojek, přechodů a pouzder s kovovým páskem

340 Kč