Třída 3709 - Praporce, svorníky a oka

Zobrazit obsah třídy 37 - Elektrotechnika - energetika

ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2 (370921) - říjen 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky

340 Kč