Třída 1980 - Kinematografie. Značení obalů

Zobrazit obsah třídy 19 - Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN ISO 3042 (198005) - březen 1994

Kinematografie. Značení obalů filmové suroviny a magnetických filmů. Určení minimální informace

125 Kč

ČSN ISO 9642 (198046) - červenec 1998

Kinematografie - Časový a řídicí kód obrazových kinematografických systémů s 24, 25 a 30 snímky za sekundu - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 15744 (198050) - srpen 2009

Identifikace filmu - Minimální soubor metadat pro kinematografickou práci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15907 (198051) - prosinec 2010

Identifikace filmu - Zlepšení součinnosti metadat - Nastavení prvku a uspořádání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč
foo