Třída 1951 - Oční optika, brýlová skla a obruby

Zobrazit obsah třídy 19 - Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 7998 (195100) - květen 2006 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Seznam ekvivalentních termínů a slovník

230 Kč

ČSN EN ISO 8624 (195101) - leden 2021 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11381 (195103) - květen 2017 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Závity šroubů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10322-1 (195104) - říjen 2016 aktuální vydání

Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 1: Požadavky na polotovary jednoohniskových nebo víceohniskových čoček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10322-2 (195104) - říjen 2016 aktuální vydání

Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 2: Požadavky na polotovary čoček s progresivní a degresivní lámavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8980-1 (195105) - říjen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 1: Požadavky na jednoohniskové a víceohniskové čočky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8980-2 (195105) - říjen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8980-3 ed. 2 (195105) - duben 2014 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8980-4 (195105) - únor 2007 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 4: Specifikace a zkušební metody pro antireflexní vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8980-5 (195105) - březen 2006

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 5: Minimální požadavky na otěruvzdornost povrchu brýlových čoček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14889 (195106) - duben 2014 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 12870 (195107) - listopad 2018 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16128 ed. 2 (195108) - červenec 2016 aktuální vydání

Oční optika - Referenční metoda zkoušení na uvolňování niklu z brýlových obrub a slunečních brýlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13666 (195109) - září 2019 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové čočky - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14139 (195111) - listopad 2010 aktuální vydání

Oční optika - Požadavky pro sériové presbyopické brýle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 21987 (195113) - říjen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Montované brýlové čočky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10685-1 (195114) - červen 2012

Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 1: Identifikace výrobku a hierarchické uspořádání elektronického katalogu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10685-2 (195114) - říjen 2016 aktuální vydání

Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 2: Obchodní informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10685-3 (195114) - červen 2013

Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 3: Technické informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč