1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 1920 - Lasery

Zobrazit obsah třídy 19 - Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11145 (192000) - září 2019 aktuální vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11252 (192005) - duben 2014 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimální požadavky na dokumentaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11553-1 (192011) - říjen 2020 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

475 Kč

ČSN EN ISO 11553-2 (192011) - červen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 11553-3 (192011) - prosinec 2013

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 3: Snižování hluku a metody měření hluku strojů pro laserové opracování a ruční laserové opracování a pro pomocná přidružená zařízení (třída přesnosti 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11990 (192012) - duben 2019

Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly a manžety tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11551 (192014) - červen 2020 aktuální vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro absorptanci optických prvků laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11670 (192015) - listopad 2003 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Stabilita polohy svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - březen 2018 aktuální vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11146 (192017) - leden 2000

Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Šířka svazku, úhel divergence a faktor šíření svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11146-1 (192017) - červen 2005

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 1: Stigmatické a jednoduché astigmatické svazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11146-2 (192017) - srpen 2005

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 2: Hlavní astigmatické svazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12005 (192018) - listopad 2003 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Polarizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13694 (192019) - září 2019 aktuální vydání

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření rozdělení hustoty výkonu (energie) laserového svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11151-1 (192020) - leden 2016 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 1: Optické prvky pro ultrafialovou, viditelnou a blízkou infračervenou spektrální oblast

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11151-2 (192020) - leden 2016 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 2: Optické prvky pro infračervenou spektrální oblast

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21254-1 (192022) - duben 2012

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 1: Definice a obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21254-2 (192022) - duben 2012

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 2: Určení prahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21254-3 (192022) - duben 2012

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 3: Určení zatížitelnosti vzhledem k výkonu (energii) laseru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17526 (192023) - březen 2004

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Životnost laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11810 (192024) - červenec 2016

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči únikům laserového záření - Primární zapálení, průnik, šíření plamene a sekundární zapálení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15367-1 (192025) - červen 2004

Lasery a laserová zařízení - Metody měření tvaru laserového svazku - Část 1: Terminologie a základní aspekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15367-2 (192025) - srpen 2005

Lasery a laserová zařízení - Měřicí metody pro určení tvaru vlnoplochy laserového svazku - Část 2: Shack-Hartmannovy detektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13695 (192026) - listopad 2004

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření spektrálních charakteristik laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13697 (192027) - říjen 2006

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro zrcadlovou odraznost a propustnost optických součástí laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 24013 (192028) - červen 2007

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Měření fázového zpoždění optických prvků pro polarizované laserové zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč