Třída 1661 - Kování, stavební, okenní, dveřní a nábytkové

Zobrazit obsah třídy 16 - Výrobky z plechu a drátu

ČSN 16 6110 (166110) - květen 1982

Stavební kování. Kování pro otevírání a sklápění okenních křídel. Technické předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.90t, Z2 3.04t

189 Kč

ČSN EN 13126-1 (166111) - květen 2012 aktuální vydání

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13126-10 (166111) - červenec 2009

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 10: Výklopně sklopný systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-11 (166111) - červenec 2009

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 11: Kování pro výklopně sklopná vnější křídla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-12 (166111) - červenec 2009

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 12: Kování pro oboustranně, na vnější stranu, otevíravá vnější křídla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-13 (166111) - září 2012

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 13: Protizávaží posuvných oken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-14 (166111) - září 2012

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 14: Jisticí uzávěr pro posuvná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-15 (166111) - říjen 2019 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 15: Kladky pro vodorovně posuvná a kování pro skládací okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13126-16 (166111) - říjen 2019 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 16: Kování pro zdvižně posuvná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13126-17 (166111) - říjen 2019 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 17: Kování pro sklápěcí a posuvná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13126-19 (166111) - srpen 2011

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkonové dveře - Část 19: Posuvné uzavírací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-2 (166111) - květen 2012

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 2: Okenní klika - půloliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13126-3 (166111) - květen 2012

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 3: Půloliva, používaná obzvláště pro sklopněotáčivé/otáčivé kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13126-4 (166111) - březen 2009

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 4: Hranové uzávěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-5 +A1 (166111) - duben 2015 aktuální vydání

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 5: Specifikace pro zařízení, která omezují otevírání oken (omezovače otevírání)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13126-6 (166111) - únor 2019 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 6: Nůžky s proměnnou geometrií (s nebo bez fixačního systému)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13126-7 (166111) - duben 2008

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 7: Okenní sklapky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-8 (166111) - srpen 2018 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Část 8: Požadavky a zkušební metody kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro otočení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13126-9 (166111) - červenec 2013

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 9: Kování pro kyvná a otočná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14648 (166112) - duben 2008

Stavební kování - Kování okenic - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč