Třída 1390 - Kovové hadice a dilatační spoje

Zobrazit obsah třídy 13 - Armatury a potrubí

ČSN EN 14585-1 (139010) - srpen 2006

Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky

340 Kč

ČSN EN 14800 (139020) - prosinec 2007

Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva

550 Kč

ČSN EN 14917 (139030) - únor 2022 aktuální vydání

Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč
foo