Třída 1376 - Šroubení a součásti šroubení

Zobrazit obsah třídy 13 - Armatury a potrubí

ČSN 13 7602 (137602) - září 1989

Strojárske skrutkovanie. Technické požiadavky a metódy skúšok

125 Kč

ČSN 13 7603 (137603) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Konce hrdiel k zaskrutkovaniu a otvory v telese pre ploché tesnenia. Konštrukcia a základné rozmery

190 Kč

ČSN 13 7604 (137604) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Konce hrdiel pod prevlečné matice. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7605 (137605) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Menovité svetlosti

125 Kč

ČSN 13 7606 (137606) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Pripojovacie závity

125 Kč

ČSN 13 7607 (137607) - září 1985

Strojárske skutkovanie. Tolerancie tvaru a polohy

230 Kč

ČSN 13 7610 (137610) - září 1985

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych prípojok na osovú montáž. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7611 (137611) - květen 1988

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych redukčných prípojok. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7636 (137636) - září 1985

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych a medzistenových spojok. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7637 (137637) - květen 1988

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych redukčných spojok. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7638 (137638) - září 1985

Strojárske skrutkovanie. Priame hrdlá na privarenie na osovú montáž. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7639 (137639) - září 1985

Strojárske skrutkovanie. Priame hrdlá na spájkovanie na osovú montáž. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7640 (137640) - květen 1988

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá uhlových spojok. Konštrukcie a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7641 (137641) - květen 1988

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá spojok T. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7643 (137643) - duben 1987

Strojárske skrutkovanie. Uhlové hrdlá s koncom pod zárezný krúžok. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7644 (137644) - duben 1987

Strojárske skrutkovanie. T - hrdlá s koncom pod zárezný krúžok. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7656 (137656) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Zárezné krúžky. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7658 (137658) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Tesniace kuželíky. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7665 (137665) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Prevlečné matice. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7675 (137675) - únor 1984

Strojárske skrutkovanie. Poistné matice. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7680 (137680) - duben 1987

Strojárske skrutkovanie. Ploché tesnenie. Rozmery

65 Kč
foo