Třída 0855 - Automatizace vodních elektráren

Zobrazit obsah třídy 8 - Turbíny

Tato třída neobsahuje žádné platné normy.