Poptávka zrušené normy

ČSN IEC 574-5-2 (368310) z září 1997, zrušena k 1. 9. 2006