Poptávka zrušené normy

ČSN IEC 92-203 (326601) z září 1993, zrušena k 1. 11. 2007