Poptávka zrušené normy

ČSN EN ISO/IEC 11172-4 (369137) z září 1997, zrušena k 1. 9. 2014