Poptávka zrušené normy

ČSN ISO/TR 8502-1 (038222) z června 1996, zrušena k 1. 5. 2012