Poptávka zrušené normy

ČSN ISO 10560 (560121) z května 1996, zrušena k 1. 10. 2006