Poptávka zrušené normy

ČSN P I-ETS 300 168 (875010) z května 1995, zrušena k 1. 5. 1997