Poptávka zrušené normy

ČSN IEC 317-1 (347307) z února 1995, zrušena k 1. 6. 2009