Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 50341-2-20 (333300) z října 2015

Norma bude zrušena k 26. listopadu 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 50341-2-20 ed. 2 (333300) - červen 2019 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč