Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 61158-6-3 ed. 3 (184020) z června 2015

Norma bude zrušena k 25. červenci 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 61158-6-3 ed. 4 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 730 Kč