Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 61158-4-4 ed. 2 (184020) z června 2015

Norma bude zrušena k 23. květnu 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 61158-4-4 ed. 3 (184020) - prosinec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč