Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 61191-1 ed. 2 (359041) z ledna 2014

Norma bude zrušena k 19. říjnu 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 61191-1 ed. 3 (359041) - květen 2019

Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie

440 Kč