Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60519-12 (335002) z ledna 2014

Norma bude zrušena k 2. březnu 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (335002) - červenec 2018

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev

350 Kč