Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 12697-3 (736160) z listopadu 2013

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 12697-3 +A1 (736160) - listopad 2020 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rotační vakuové destilační zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč