Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60512-28-100 (354055) z října 2013

Norma bude zrušena k 19. prosinci 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60512-28-100 ed. 2 (354055) - červenec 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 2 000 MHz - Zkoušky 28a až 28g

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč