Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 840-3 (269381) z července 2013

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 840-3 (269381) - říjen 2020 nové vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 I s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč